"Чихний чимэг болсон аялгуу сайхан монгол хэл, Чин зоригт өвгөд дээдсийн минь өв их эрдэнэ." 
- Б.Ринчен

    • 3
    2023-09-10T21:34:02+08:00

    Кинетик гэж хөдөлгөөн гэсэн утгатай. Тэгвэл кинетик энерги гэж хөдөлгөөний энерги. Томъёо нь KE = m*v²/2. KE бол кинетик энерги, m бол масс, v бол хурд. Хэрэв хурд 0 бол кинетик энерги бас 0 болно. Хөдөлгөөн байхгүй бол кинетик энерги байхгүй. Жишээ нь модноосоо унаж буй алим кинетик энерги үүсгэнэ.

    Нөгөө нэг энерги нь потенциал энерги. Потенциал гэдгийг боломж гэж орчуулж болно. Тэгэхээр потенциал энерги бол боломжит энерги. Потенциал энергитэй биет хөдөлгөөнгүй боловч кинетик энерги үүсгэхэд бэлэн. Жишээ нь модноосоо унаагүй алим потенциал энергийг агуулна. Харин модноосоо унаж эхлэх үед түүний потенциал энерги нь кинетик энерги болон хувирна. Томъёо нь PE = m*g*h. M бол масс, g бол дэлхийн таталцлын хүч, h бол өндөр.

    Кинетик болон потенциал энерги хоёул жоуль (J) гэсэн нэгжтэй.

Хариулт үлдээх