Нэр нууцлагдсан

Ногдох, ноогдох аль нь зөв бэ?

Асуулт
  • 0
1 Хариулт •••
    • 0
    2022-06-06T15:57:34+08:00

    Ногдох нь зөв. Санхүүгийн хуулинд ногдох гэж хэрэглэдэг бол математикийн багш нар ноогдох гэж ярьж бичээд сурчихсан байдаг. Ноогдох гэж үг үнэндээ байхгүй. Монгол хэлний цахим толь бичгүүдэд найдах хэрэггүй, тэд няхуур биш. Монгол бичгээр ногдаху гэж бичдэг, ногодаху гэж бичдэггүй. Энэ сэдвээр энд товчхон дурдсан байна.

Хариулт үлдээх