• 0
    2023-02-08T23:48:29+08:00

    Баянхонгор аймгийн урд хилээс холгүй. Хятадын хилээс 20 орчим км. Доорх зурганд улаан сумаар заав.

    Google Map-аар тэмдэглэв.

Хариулт үлдээх