• 0
    2023-11-06T16:34:39+08:00

    Файл (file) гэж англи хэлээр "бичиг баримт" гэсэн утгатай. Мэдээлэл агуулсан хэдэн хуудас бүхий багц бичиг цаас (нэгтгэж бооосон эсвэл ялгаж хавтасласан). "The Secret Files" киноны нэрийг бид "Нууц материал" гэж орчуулдаг ч уг махчилсан орчуулга нь "Нууцын зэрэглэлтэй бичиг баримтууд" юм. Хэрэглээнд компьютер нэвтрэхээс өмнө файл нь цаасан хэлбэрээр байдаг байв (одоо ч байгаа). Харин компьютерийн файл нь зарчмын хувьд адилхан юм. Гагцхүү дижитал (цахим) буюу тоон хэлбэртэйгээрээ л ялгаатай.

    Компьютерийн файл нь системийн ба хэрэглээний гэсэн хоёр төрөлтэй. Системийн файл нь компьютерийн үйл ажиллагаанд (үйлдлийн системд) ашиглагддаг бол хэрэглээний файл нь байгууллага, компаний (эсвэл хувь хүний төслийн) үйл ажиллагаанд ашиглагддаг. Зорилго, сэдвээр нь ялган хатуу хавтсанд хийх ба тэдгээрийг хавтас (folder) гэнэ. Системийн файлын заримыг устгавал комьютерийн үйл ажиллагаа доголдоно, бүгдийг нь устгавал огт ажиллагаагүй болно. Үүнтэй адил байгууллагын файлуудыг устгавал бүгдийг дахин шинээр эхлэхээс өөр аргагүй болно. Монгол улсын үндэсний архивыг устгавал Монгол улс сөнөнө гэсэн үг. Үндэсний ой санамж ийм чухал.

Хариулт үлдээх