• 0
    2022-04-29T15:28:20+08:00

    Геометрийн өнцгүүд 0-360° хүртэл байдаг. Тэгвэл 180°-ыг дэлгэмэл өнцөг гэдэг.

Хариулт үлдээх