"Чихний чимэг болсон аялгуу сайхан монгол хэл, Чин зоригт өвгөд дээдсийн минь өв их эрдэнэ." 
- Б.Ринчен

    • 2
    2023-01-28T13:19:25+08:00

    Бодит ДНБ-ний өсөлтийн хувь %-ээр хэмждэг. Жишээ нь Монгол улсын 2022 оны эдийн засгийн өсөлт 4% байв. Энэ нь 2022 оны бодит ДНБ нь 2021 оны бодит ДНБ-ээс 4%-иар өссөн гэсэн утгатай.

    ДНБ гэж тухайн улсын нутаг дэвсгэрт 1 жилийн турш үйлдвэрлэж бий болгосон бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээг мөнгөн дүнгээр тооцож гаргасан хэмжээ.

    Бодит ДНБ гэж өмнөх жилийн ханшаар бодож гаргасан ДНБ.

Хариулт үлдээх