Бүртгүүлэх

Нэвтрэх


Нууц үгээ мартсан

Нууц үгээ мартсан уу? Имэйл хаягаа оруулна уу.

Нэвтрэх

Бүртгүүлэх

Таны имэйл хаяг руу баталгаажуулах холбоос илгээнэ. Бүртгэлээ баталгаажуулсны дараа та "Хувийн тохиргоо" хэсэг рүү орон нэрээ өөрчилж болно.

"Чихний чимэг болсон аялгуу сайхан монгол хэл, Чин зоригт өвгөд дээдсийн минь өв их эрдэнэ." 
- Б.Ринчен

Нууцлалын бодлого

Шинэчилсэн огноо: 2023.10.16

ASUULTHARIULT.MN вэбсайтын хувь хүний мэдээллийн Нууцлалын бодлого нь таны уг вэбсайтын санал болгож буй үйлчилгээг ашиглах үеийн тантай холбогдох тодорхой мэдээллийг хүлээн авах, ашиглах талаарх журмыг тайлбарлаж, таны хувийн нууцыг хамгаалах эрх зүйн нөхцөлийг танилцуулах юм.

Сэтгэгдэл

Сайт дээр хэрэглэгчид сэтгэгдэл үлдээх үед бид спам илрүүлэлтэд туслах зорилгоор сэтгэгдлийн маягтад оруулсан өгөгдөл болон хэрэглэгчдийн IP хаяг, хөтчийн User agent-д бүртгэгдсэн мэдээллийг цуглуулдаг.

Таны email хаягаас үүсгэгдсэн нэр нууцлагдсан мөрийг (мөн хэш гэж нэрлэдэг) Gravatar үйлчилгээнд өгч болох бөгөөд таныг ашиглаж байгаа эсэхийг тодруулах боломжтой. Gravatar үйлчилгээний нууцлалын бодлогыг эндээс үзэх боломжтой: https://automattic.com/privacy/. Та сэтгэгдлээ нийтэлсний дараа таны профайл зураг таны сэтгэгдлийн хүрээнд олон нийтэд харагдана.

Медиа

Хэрэв та вэбсайтад зураг байршуулах бол суулгагдсан байршлын өгөгдөл (EXIF GPS) агуулсан зураг оруулахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Учир нь вэбсайтад хандсан хүмүүс вэбсайт дээрх зургуудаас байршлын мэдээллийг татаж авах боломжтой.

Күүки (Cookies)

Хэрэв та сайтад сэтгэгдэл үлдээвэл таны нэр, вэбсайт, имэйл хаяг күүки дотор хадгалагдаж болно. Энэ нь таны тав тухтай байдлыг хангах үүднээс өөр сэтгэгдэл үлдээхдээ дэлгэрэнгүй мэдээллээ дахин оруулах шаардлагагүй болгож буй юм. Күүки таны мэдээллийг нэг жилийн турш хадгална.

Хэрэв та манай нэвтрэх хуудсанд зочилбол бид таны хөтчийн күүки хүлээн авах эсэхийг тодорхойлох түр зуурын күүки үүсгэнэ. Энэ күүки нь хувийн мэдээлэл агуулахгүй бөгөөд таныг хөтчөө хаах үед устгагдана.

Таныг нэвтрэх үед бид таны нэвтрэх мэдээлэл болон дэлгэцийн сонголтуудыг хадгалахын тулд хэд хэдэн күүки тохируулна. Нэвтрэх күүки хоёр өдөр, дэлгэцийн сонголтуудын күүки нэг жил үргэлжилнэ. Хэрэв та "Намайг сана" чагтыг идэвхжүүлбэл таны нэвтрэлт хоёр долоо хоног үргэлжилнэ. Таныг бүртгэлээсээ гарахад нэвтрэх күүк устгагдана.

Хэрэв та нийтлэлийг засах эсвэл нийтлэх бол нэмэлт күүки таны хөтөч дээр хадгалагдана. Энэхүү күүки нь хувийн мэдээлэл агуулахгүй бөгөөд зөвхөн таны засварласан нийтлэлийн дугаарыг (post ID) зааж таниулах юм. Энэ нь 1 хоногийн дараа дуусна.

Бусад вэб сайтаас оруулсан контент

Энэ сайтын нийтлэлд видео, зураг, текст агуулж болох бөгөөд бусад вэбсайтаас оруулсан нийтлэлүүд нь тухайн вэбсайтад зочилсонтой ижил байдлаар илрэх боломжтой.

Тэдгээр вэбсайтууд нь таны тухай мэдээллийг авах, күүки ашиглах, гуравдагч этгээдийн нэмэлт хяналт оруулах, хэрэв та тухайн сайтад бүртгүүлж нэвтэрсэн байх тохиолдолд суулгагдсан нийтлэлтэй хэрхэн харьцаж буй талаарх таны мэдээллийг авах боломжтой.

Бид таны мэдээллийг хэнтэй хуваалцдаг тухай

Хэрэв та нууц үг шинэчлэх хүсэлт гаргавал таны IP хаягийг шинэчлэх имэйлтэй холбоно.

Таны өгөгдлийг хадгалах хугацаа

Хэрэв та сэтгэгдэл үлдээвэл сэтгэгдэл болон түүний мета өгөгдөл нь тодорхойгүй хугацаагаар хадгалагдана. Ингэснээр бид дараагийн сэтгэгдлийг хүлээлгэхгүйгээр автоматаар таньж, зөвшөөрөх боломжтой болно.

Манай вэбсайтад бүртгүүлсэн хэрэглэгчдийн хувьд (хэрэв байгаа бол) бид тэдний өгсөн хувийн мэдээллийг хэрэглэгчийн профайлд хадгалдаг. Бүх хэрэглэгчид хувийн мэдээлэл болон бүртгэлээ хүссэн үедээ харах, засах, устгах боломжтой (хэрэглэгчийн нэрээ өөрчлөх боломжгүйгээс бусад тохиолдолд). Мөн сайтын админууд тэдгээр мэдээллийг харах, засах боломжтой.

Таны өөрийн өгөгдөл дээр эдлэх эрх

Хэрэв та энэ сайтад бүртгэлтэй эсвэл сэтгэгдэл үлдээсэн бол өөрийн тухай бидний эзэмшиж буй хувийн мэдээллийг агуулах экспортын файлыг, тэр дундаа бидэнд өгсөн аливаа мэдээллээ хүлээн авах хүсэлт гаргаж болно. Та мөн нийтлэлүүдээ устгуулах хүсэлтийг гаргаж болно. Үүнд бидний захиргааны, хууль эрх зүйн болон аюулгүй байдлын зорилгоор хадгалах үүрэгтэй аливаа мэдээлэл ороогүй болно.

Таны нийтлэл хаашаа илгээгддэг вэ?

Зочдын сэтгэгдэл нь автомат спам илрүүлэх үйлчилгээгээр шалгагдахаар илгээгдэж болно.