Бүртгүүлэх

Нэвтрэх


Нууц үгээ мартсан

Нууц үгээ мартсан уу? Имэйл хаягаа оруулна уу.

Бүртгүүлэх

Таны имэйл хаяг руу баталгаажуулах холбоос илгээнэ. Бүртгэлээ баталгаажуулсны дараа та "Хувийн тохиргоо" хэсэг рүү орон нэрээ өөрчилж болно.

Нууцлалын Бодлого

Нийтлэх (Асуулт, Хариулт, Нийтлэл, Сэтгэгдэл)

Хэрэглэгчид манай сайтад мэдээлэл оруулахад тухайн гарчиг, агуулга, хэрэглэгчийн байрлуулах хөрөг болон хандалтын IP хаяг, ашиглах хөтчийн мэдээлэл бүртгэгдэнэ. Нийтлэгдэх мэдээлэл нь ухуулга сурталчилгаа агуулж буй эсэхийг хянах програмаар дамжиж болно.

Бүртгүүлэх, Нэвтрэх

Сайтад бүртгүүлэх болон нэвтрэхэд таны оруулсан нууц үг сайтын дата баазад эргэн тайлагдах боломжгүйгээр автоматаар шифрлэгдэн хадгалагдах тул хоёрдогч этгээдэд уншигдахгүй.

Хувийн Мэдээлэл

Хэрэглэгчид сайтад нэвтрэн Хувийн Тохиргоо цэс рүү орж хувийн мэдээллээ бусдад харагдах эсэх дээр тохиргоо хийх, засах, устгах боломжтой. Мөн бүртгэлээ хаалгах хүсэлт илгээж болох бөгөөд 24 цагийн дотор хүсэлтийг хангаж имэйлээр хариу мэдэгдэнэ. Хувь хүн, байгууллага нь Хувь Хүний Нууцын Тухай хуулийн дагуу эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр аливаа мэдээллийг бусадтай хуваалцах, ашиглах эрхгүй.