"Чихний чимэг болсон аялгуу сайхан монгол хэл, Чин зоригт өвгөд дээдсийн минь өв их эрдэнэ." 
- Б.Ринчен

Нэр нууцлагдсан

Асуулт
Европт сэргэн мандалтын үеэс эхлэн хэрвээ нэг улс эсвэл нэг фёодал ноён нөгөө улсыг бүхэлд нь эзэлвэл өрийг нь бас авдаг жишиг тогтсон байсан. Энэ нь өнөө үед бас хэрэгжих болов уу?
1 Хариулт •••