Нэр нууцлагдсан

Асуулт
Манай компани Сузуки компаниас суудлын шинэ Жимни автомашин худалдан авсан. Төлбөрийг бүрэн хийсэн. Сузуки компани нь:" манай дээр НӨАТ-ыг шивсэн, И баримт дээр хойшлуулсан падаан үүсгээд сар бүр НӨАТ-ын тайланг гаргахад манай компани дээр тооцогдоод хасагдаад явна" гэсэн. Манай ...
1 Хариулт •••