"Чихний чимэг болсон аялгуу сайхан монгол хэл, Чин зоригт өвгөд дээдсийн минь өв их эрдэнэ." 
- Б.Ринчен

  • 0
  2023-11-02T23:22:34+08:00

  Хүйс бол биологийн, жендэр бол эрх зүйн нэр томъёо. Жендэр гэж уг англи хэлний "gender" буюу хүйс гэсэн утгатай. Гэхдээ НҮБ-ээс хүйсийн эрх тэгш байдлын тухай гэрээнүүд гарахад ихэнх улс орнууд эх хэл дээрээ галиглаад авчихсан юм. Шалтгаан нь хүйс бол байгалийн өгөгдөл, тэр өөрчлөгдөхгүй, эмэгтэй хүн эрэгтэй хүнээс хүч сул учраас үргэлж ялагдана (хуулиар зохицуулахгүй бол). Дээр нь "завсрын" хүйстэй хүмүүсийг халдлага, дайралт, доромжлол, гадуурхалтаас хамгаална. Тийм учраас эрх нь зөрчигдөхөөс сэргийлж хүйсийг хуулиар"тэгшилж" өгсөн. Өөрөөр хэлбэл анатомийн хувьд өөр боловч нийгмийн гишүүдийн хувьд ижилхэн байх ёстой гэсэн үг. Тэгэхээр "Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай" Монгол улсын хууль бол дэлгэрүүлбэл "Эрэгтэй, эрэгтэй ч бай бэлгийн чиг хандлага ямар байхаас үл хамааран  нийгэм дэх оролцооны эрх тэгш байдлыг хангах тухай" хууль юм.

  • 0
  2023-11-02T23:25:33+08:00

  Жендер биш "жендэр" гэж бичнэ.

Хариулт үлдээх