"Чихний чимэг болсон аялгуу сайхан монгол хэл, Чин зоригт өвгөд дээдсийн минь өв их эрдэнэ." 
- Б.Ринчен

    • 2
    2022-06-08T17:47:27+08:00

    Хувь хүн, байгууллага, компани болон бусад этгээдүүдийн ашиг сонирхлын нэгдэл. Томоохон төсөл, хөтөлбөр дээр ажиллахад их хэмжээний хөрөнгө мөнгө, техник технологи, боловсон хүчин шаардагддаг учраас ижил салбарт ажиллаж буй жижиг компаниуд хамтардаг. Удирдлагаа дундаасаа сонгож, гэрээний заалт, дүрэм журам, зохион байгуулалтын асуудлуудаа хэлэлцэн батална. Консорциум тодорхой хугацаанд үргэлжлээд дуусдаг түр зуурын шинж чанартай (сунгаж болно).

Хариулт үлдээх